PHÓNG SỰ NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG – HIỆP HỘI SACA NHIỆM KỲ 2021-2025

Bước sang năm 2021 cũng là những cơ hội và công thức mới đang được chờ đợi xây dựng nước nói chung và Hiêp hội xây dựng SACA nói riêng. Nhiệm kỳ 2021-2025 của Hiệp hội SACA thành công tốt đẹp sẽ là tiền đề để SACA tự tin bước tiếp trong công ty phát triển và xây dựng vật liệu của Thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty SADO GERMANY WINDOW tự hào là thành viên của Hiệp hội SACA và là nhà tài trợ Vàng của hội nghị nhiệm kỳ 2021-2025