BAOOV và FSC ký kết “Bản Ghi nhớ Hợp tác giai đoạn 2020-2024”

BAOOV và FSC tiến hành ký kết “Bản Ghi nhớ Hợp tác giai đoạn “2020-2024” – theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam và nước ngoài (BAOOV) ở Trung tâm Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC), thuộc Sở Ngoại vụ TPHCM ký hợp tác chiến lược giai đoạn 2020 -2024. Báo Chính phủ đưa tin, đọc thêm tại đây.

BAOOV và FSC tiến hành ký kết “Bản Ghi nhớ Hợp tác giai đoạn “2020-2024” - theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ
BAOOV và FSC tiến hành ký kết “Bản Ghi nhớ Hợp tác giai đoạn “2020-2024” – theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ

Thực hiện theo Quyết đinh số 1797/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam chất lượng cao ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024”.

Thực hiện theo Quyết đinh số 1797/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện theo Quyết đinh số 1797/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm xây dựng mạng lưới liên kết thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước phát triển; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thương mại của đất nước. Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC) – Sở Ngoại vụ TP.HCM đã tiến hành ký kết “Bản Ghi nhớ Hợp tác giai đoạn “2020-2024” vào lúc 9h00 – 10h00, Thứ 4 ngày 03/06/2020.

Ông Nguyễn Công Chính – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của SADO GERMANY WINDOW là Uỷ viên Ban Thường vụ, Chi Hội trưởng khu vực TP HCM và các tỉnh Đông Nam bộ của BAOOV (Hội doanh nghiệp Người Việt Nam ở Nước ngoài) là một trong những đại diện vủa BAOOV tham dự sự kiện ký kết quan trọng này.

Chủ tịch Sado Germany Window tham dự sự kiện của BAOOV
Chủ tịch Sado Germany Window – Ông Nguyễn Công Chính tham dự sự kiện của BAOOV